Skip to main content

Een technische rider en hospitality rider van een artiest zijn van onschatbare waarde voor een soepel verloop van een evenement. Deze documenten zijn essentieel om te voldoen aan de technische en comfortbehoeften van de artiest. Hieronder wordt uitgelegd waarom deze riders van cruciaal belang zijn voor zowel de artiest als de organisator van het evenement.

Het belang van een Technische Rider:

Een technische rider biedt gedetailleerde instructies en vereisten voor de benodigde technische faciliteiten tijdens een optreden. Het waarborgt de juiste geluidskwaliteit, podiumopstelling en apparatuurcompatibiliteit. Dit resulteert in een hoogwaardige muzikale ervaring voor zowel de artiesten als het publiek, terwijl de kans op technische problemen wordt verminderd. Ook veiligheid speelt een rol, zo is een podium vaak een vereiste omdat dit zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen publiek en artiesten. Hierdoor kunnen gasten niet vallen over de apparatuur van de artiesten en kan de artiest bovendien beter interactie voeren met het publiek.

Het belang van een Hospitality Rider:

Een hospitality rider adresseert de verblijfs- en cateringbehoeften van de artiest. Door te voldoen aan deze vereisten wordt een comfortabele omgeving gecreëerd, wat de artistieke tevredenheid bevordert en een positieve indruk achterlaat bij de artiest en zijn team. Denk hierbij aan een kleedkamer, gezonde warme maaltijd, snacks en drinken gedurende de aanwezigheid van de artiesten en het team. Een goed nageleefde hospitality rider kan ook resulteren in een goede samenwerkingsrelatie tussen de artiest en de organisator, wat gunstig is voor toekomstige samenwerkingen.

Wat als er afwijkingen zijn op de locatie?

Het kan voorkomen dat een locatie niet tegemoet kan komen in technische eisen of de hospitality wensen. Uiteraard denken wij zo goed mogelijk mee om het optreden te kunnen realiseren. Het kan helaas voorkomen dat een locatie zeer ongeschikt is voor een optreden (bijvoorbeeld teveel trappen, strenge geluidsrestrictie of te weinig speelruimte). In dat geval zullen wij aangeven dat het optreden niet plaats kan gaan vinden bij deze specifieke locatie. Ook dan denken wij graag mee als het aan komt op een alternatieve artiest of locatie, om het evenement alsnog te laten slagen.

Kortom, het respecteren van zowel de technische rider als de hospitality rider is van essentieel belang voor een succesvol evenement. Deze riders dragen bij aan de kwaliteit van het optreden en het welzijn van de artiest, wat uiteindelijk resulteert in een positieve ervaring voor zowel de artiest als het publiek.

Jeff

Bookings & Artist Manager